Er viel een vogel tegen de grond aan. Bij gebrek aan vliegen klapte ze op de stenen, waar ze een wervelende dans op haar rug deed, eventjes maar. Daarna, vlak voor ik de stoep op reed richting de fietsenmaker, zag ik haar poten langzaam de lucht in gaan. Toen ik zonder fiets…
....maar dat kan niet.
...en dat verdient een feestje
...en waarom ik me daaraan laafde
Op Graceland Festival 2021 hield ik een verhaal over het jaarthema Het Grote Feest. Klik hier voor de tekst die een weergave is van mijn lezing. Komende…
4
Zien.Denken.Maken.

Elsa Eikema